Tìm chiếc SUV giá 2 triệu USD

NGUỒNvnexpress.net

Những mẫu SUV dưới đây đều bọc thép để chống đạn và nhiều loại vũ khí, mức giá “khủng”, nhưng xe nào giá 2 triệu USD?

Độc giả click vào ảnh xe mà bạn lựa chọn để xem kết quả.

mg.f29.vnecdn.net/2017/01/11/1448174295-04-6476-1484119068.jpg”>

Dartz Prombron

BearCat Tactical

Mercedes G63 AMG Inkas

Conquest Knight XV

IAT Kalman

Range Rover Sentinel

Minh Hy